فروشگاه منبع ناب

محمد زینی وند - تموم میشم (ورژن جدید)

Mohammad Zeynivand - Tamoom Misham

محمد زینی وند - تموم میشم (ورژن جدید)
دسته بندی نشده /9 ماه پیش    
‏0 از‏0 رای

متن آهنگ رسام - افسوس

ای خدا ، ای خدا ، ای خدا

ممنون که دندون دادی

لبای خندون دادی

زمین برای کاشتن

گندم و بارون دادی

ولی چه سود؟

نون شبو به قیمت جون دادی

نرخ صفا حال و هوا

تو این دنیای پر جفا

خیلی زیاده ای خدا

ای خدا ، ای خدا

چشمی برای دیدن

دستی برای چیدن

جوونی و عاشقی

بوی خوش سیب و زن

افسوس که

به شرط یک عمر دل پر خون دادی

نرخ صفا حال و هوا

تو این دنیای پر جفا

خیلی زیاده ای خدا

ای خدا ، ای خدا

برای این که حوصله

از زندگی سر نره

دلخوشمون کردی به

عشق و دلبر و منظره

دلبر پی یه لقمه نون شبه

منظره ملک اختصاصی شده

اون که قرار بود یار غارم بشه

سر به خیابون زده عاصی شده

سر به خیابون زده عاصی شده

حوصلمون درگیره سر نمیره

پامون همیشه به یه چیزی گیره

پامون همیشه به یه چیزی گیره

نرخ صفا حال و هوا

تو این دنیای پر جفا

خیلی زیاده ای خدا

ای خدا ، ای خدا

نظرات

ارسال نظر

© 10Music. All Rights Reserved 2024. Made by Phpdeveloper