فروشگاه منبع ناب

مایکل جکسون - تریلر

Michael Jackson - Thriller

مایکل  جکسون - تریلر
ریتم اند بلوز /1 سال پیش    
‏10 از‏1 رای

ترجمه و متن آهنگ تریلر مایکل جکسون

نزدیکی نیمه شبه و چیزی مثل شیطان تو تاریکی میخزه
زیر نور ماه نشانه ای رو می بینی که تقریبا قلبتو از حرکت نگه میداره
سعی می کنی جیغ بکشی ولی ترس قبل از اینکه صدات در بیاد اونو شکار می کنه
در حالی که ترسو جلو چشات میبینی یخ می زنی
حتی نمیتونی یه تکون بخوری
صدای بسته شدن درو میشنوی ، میفهمی جایی برای فرار نیست
احساس سرما داری و متعجبی که اصلا تا حالا خورشیدو دیدی؟
چشاتو میبندی و دعا میکنی اینا همه تخیلات باشه
اما هر آن، صدای خزیزدن یه موجودی رو میشنوی
برات وقتی نمونده
اونا دستشون بهت نمی رسه ، شیطان رو همه جا می بینی
تو رو تسخیر می کنن ، مگه اینکه شمارتو عوض کنی
وقتشه همدیگرو محکم بغل کنیم
در تمام شب تو رو از وحشت نجات میدم
حالا می بینی
تاریکی بر زمین سلطه میکند، نیمه شب نزدیک است
موجودات در پی خون می خزند ، تا همسایگانتان را تهدید کنند

 

It's close to midnight, and something evil's lurking in the dark
Under the moonlight, you see a sight that almost stops your heart
You try to scream, but terror takes the sound before you make it
You start to freeze as horror looks you right between the eyes
You're paralyzed

'Cause this is thriller, thriller night
And no one's gonna save you from the beast about to strike
You know it's thriller, thriller night
You're fighting for your life inside a killer, thriller tonight

You hear the door slam and realize there's nowhere left to run
You feel the cold hand and wonder if you'll ever see the sun
You close your eyes and hope that this is just imagination, girl
But all the while, you hear the creature creeping up behind
You're out of time

'Cause this is thriller, thriller night
There ain't no second chance against the thing with forty eyes, girl
Thriller, thriller night
You're fighting for your life inside a killer, thriller tonight

Night creatures calling, the dead start to walk in their masquerade
There's no escaping the jaws of the alien this time
(They're open wide)
This is the end of your life

They're out to get you, there's demons closing in on every side
They will possess you unless you change that number on your dial
Now is the time for you and I to cuddle close together, yeah
All through the night I'll save you from the terror on the screen

I'll make you see

That this is thriller, thriller night
'Cause I can thrill you more than any ghost would ever dare try
Thriller, thriller night
So let me hold you tight and share a
Killer, diller, chiller, thriller here tonight

'Cause this is thriller, thriller night
Girl, I can thrill you more than any ghost would ever dare try
Thriller, thriller night
So let me hold you tight and share a killer, thriller, ow!
I'm gonna thrill ya tonight

Darkness falls across the land
The midnight hour is close at hand
Creatures crawl in search of blood
To terrorize y'alls neighborhood

I'm gonna thrill ya tonight, ooh baby
I'm gonna thrill ya tonight, oh darlin'
Thriller night, baby, ooh!
The foulest stench is in the air
The funk of forty thousand years
And grizzly ghouls from every tomb
Are closing in to seal your doom
And though you fight to stay alive
Your body starts to shiver
For no mere mortal can resist
The evil of the thriller

Songwriters: Temperton Rodney Lynn

نظرات

ارسال نظر

© 10Music. All Rights Reserved 2024. Made by Phpdeveloper